Methodiek

We Are Makers

Met het project We Are Makers onderzochten we samen met gebruikers en partners wat nu precies de drempels ⚠️ zijn naar een meer diverse werking bij makerspaces 👓 en hoe we die kunnen wegwerken?

Uit dit onderzoek willen we in kaart brengen hoe creatieve makersplaatsen er moeten uitzien om een diverse groep aan jonge makers aan te trekken. Want maken is voor iedereen 🤸!

Download de tools

De centrale vraagstelling doorheen het project sociale integratie luidde als volgt: “Hoe bouwen we samen aan een inclusieve makersplek waar een grote diverse groep jongeren, ongeacht hun persoonlijke situatie:

 1. welkom zijn
 2. zich welkom voelen
 3. en geëngageerd leren omgaan met technologie binnen een artistieke context?”

Hieruit werden 4 relationele hypotheses afgeleid, die in de praktijk worden afgetoetst tijdens enkele experimenten.

Download de tools om de volledige uiteenzetting van het ongelofelijk leerrijke project te lezen.

Merci aan alle partners

 • Masala
 • Dok
 • Jes
 • Piazza del'Arte
 • OKANscholen en vervolgcoaches
 • JH Nieuw Gent
 • IN-Gent
 • Gent Glas
 • Straatier
 • Kapow
 • Tejo

Meer methodieken

Ga met ons in zee

lijkt me een slim plan

doe het nu