šŸ‘“ Wij zijn Nerdlab

Een kunsteducatieve organisatie die gelooft dat jonge mensen de wereld 🌍 gaan redden. Daarvoor bieden we ze creatieve, technische en sociale skills 💃🏽.

We maken dingen met jongeren en delen onze kennis met al wie met hen werkt. We helpen ook je organisatie of bedrijf met 💡 innovatieve uitdagingen.

Werkmomenten op Nerdlab zijn altijd fun.

Werkmomenten op Nerdlab zijn altijd fun.

Een toekomst vol robots

We dromen bij Nerdlab van een wereld vol technologie, een maatschappij waarin technologie je helpt bij het oplossen van de grote vraagstukken. Zoals het voortbestaan van de mensheid op deze of een andere planeet.

Jonge mensen zijn hierbij de sleutelfiguren. Ze groeien op in een wereld waar internet altijd heeft bestaan en algoritmes mee beslissingen maken. De toekomstige generaties zullen bepalen hoe er zal om gegaan worden met robots, A.I. en privacy. Ze kunnen maar beter voorbereid zijn.

21st Century skills

Wat je moet kunnen om een robot onder de knoet te houden of te blijven innoveren, werd gedefinieerd door een heleboel slimme mensen. Dat gaat over flexibel zijn, kritisch denken en digitale geletterdheid.

Bij Nerdlab onderscheiden we drie belangrijke sets aan skills:

  • Creatieve skills: Werken vanuit chaos, oplossingen bedenken en ideeĆ«n valideren
  • Sociale skills: samenwerken met mensen met een ander referentiekader, het geven Ć©n omgaan met feedback
  • Technische skills: Goesting om nieuwe technologieĆ«n te onderzoeken en de mogelijkheid om ze eigen te maken

De combinatie van deze zorgt voor innovatieve denkers en doeners die het verschil kunnen maken.

Een (Nerd)lab in elke gemeente

De 21st century skills kan je niet leren uit een powerpoint of een lesopdracht. De methodiek die we hiervoor bij Nerdlab hanteren vergelijken we graag met de werking van Artificiƫle Intelligentie (A.I.).

We geven een groep jonge mensen een uitdaging, een thema waarbinnen je competenties willen verwerven. Nerdlab ondersteunt met een procesbegeleider en een locatie. De groep bepaalt zelf de richting van haar traject en welke expertise ze te kort heeft voor het bouwen van hun oplossing. Net als een A.I. faalt de groep constant en zoekt ze betere wegen om haar doel te bereiken. Zo is het leerproces eigendom van die groep.
Dit zorgt voor intrinsieke motivatie om te leren Ć©n een leereffect op lange termijn.

Nerdlabs missie is om deze manier van werken te verspreiden naar scholen, jeugdhuizen, culturele centra en bibliotheken in gans Vlaanderen.

De Vlaamse overheid (CSJM) zorgt voor het grootste deel van onze subsidies, waarvoor dank, Benji!

Kom eens langs

We kunnen het in het echt ook goed uitleggen. Contacteer ons gerust als spreker of kom langs voor koffie.

Contacteer ons