Blog

A blast from the past: de BEAT-IT workshop

  • ✏️  Donderdag 29 augustus 2019

Met het project We Are Makers onderzoeken we wat nu precies de drempels zijn bij jongeren naar een meer diverse en inclusieve werking bij makerspaces en hoe we die kunnen wegwerken? Het eerste experiment was een beatmaking workshop. Collega Nathalie Snauwaert blikt even terug op het experiment, de lessen die ze eruit kon trekken en het vervolg van het project.

BEAT-IT workshop bij Masala in de Meubelfabriek

BEAT-IT workshop bij Masala in de Meubelfabriek

Uit wat bestaat het project 'We Are Makers'?

Zoals de titel van het project zegt: maken is voor iedereen! Van kind tot oudere, ongeacht gender, sociale status of etnisch-culturele achtergrond, je bent nooit te jong of te oud om iets te (leren) maken. Toch merken we in de maaksector en in de community van Nerdlab een onder representatie van de super diverse maatschappij waar we in leven. Te weinig vrouwen bvb. en ook weinig jongeren met een migratieachtergrond.

Met het project We Are Makers onderzoeken we welke drempels er zijn en vooral hoe we die kunnen wegwerken? Nerdlab gaat hiervoor een co-creatietraject aan met JES, Masala en DOK. Elk van de partners zet een experimenteel traject voorop waarbij we leren van de jongeren en van elkaar. Samen reflecteren we over de opgedane ervaringen en trekken daar de nodige lessen uit, die tot nieuwe concrete acties leiden. We zijn bereid onszelf heruit te vinden zodat iedereen zich welkom voelt in onze makersplek.

BEAT-IT was de eerste track, waarom de keuze voor beatmaking?

Masala focust zich op community-opbouw onder jongeren en experimenteert met innovatieve gratis workshops zoals Mojo, Tech Rebels, … Voor het project We Are Makers kwam Bilal Abbas met het voorstel een traject op te zetten rond beatmaking en dus muziek als medium. Op 5 opeenvolgende woensdagavonden leerden een 8tal jongeren, waaronder 2 meisjes, eigen beats maken en producen tot een eigen song, dit met behulp van Ableton software en een drumcomputer. Plaats van samenkomst was Masalab in de Meubelfabriek. Kush Gurung (beatmaker) en Kevin Dopp (muziekproducer) zijn de technische en artistieke begeleiders, die de deelnemers de basistechnieken vanuit een performance perspectief aanleren.

BEAT-IT workshop bij Masala in de Meubelfabriek

BEAT-IT workshop bij Masala in de Meubelfabriek

Wat hebben jullie uit dit eerste experiment geleerd?

Veel meer maar ook iets helemaal anders dan we hadden gepland. De intentie was om met de allereerste track na te gaan ‘hoe jongeren communiceren’. Ik had zelfs een documentje voorbereid met een plan van aanpak over wat we concreet wouden testen. Maar de workshop en de beleving ervan bracht ons heel wat andere wijsheden met zich mee:

  • diversiteit onder deelnemers zit o.a. ook in stijl naast skills
  • diverse deelnemers betekent ook diverse aanbieders
  • cultuursensiviteit is een voorwaarde (zowel bij coaches als in organisatie)- focus eerst op groepsdynamica in plaats van er te snel in te vliegen
  • software kost ook geld en kan een barrière zijn
  • facebookgroep werkt niet voor korte trajecten
  • netheid en orde in de fysieke ruimte (tot in de toiletten)
  • versterk professionele en interculturele competenties van de coaches

Wat we hebben geleerd, kunnen we bij herhaling van de beatmaking workshop (in oktober bij jeugdhuis Nieuw Gent) concreet toepassen. Zo gaan we ook op zoek naar een female producer die deze workshop mee kan begeleiden. Wat de beatmakers uit de Brugse Poort en Nieuw Gent hebben gemaakt, gieten we in een showcase tijdens Mutation. Zo tonen we aan Gent wat beats betekenen voor de hedendaagse jeugdcultuur.

Deelnemer Azzedine en coach Kush in actie

Wat ik persoonlijk vooral heb geleerd, is om op tijd te reflecteren over mijn eigen gewoontes en ways of working die ik in dit project beter overboord gooi, omdat die anders ook in de weg van verandering en/of anderen zouden kunnen staan. Verfrissend, al die nieuwe ervaringen.

Wat zijn de volgende experimenten of het vervolg hierop?

Het volgende traject bestaat uit een medialab i.s.m. Piazza del’Arte. Zij hebben dit al meermaals in Antwerpen georganiseerd, dus we willen hun opgedane ervaringen en expertise met jongeren en kunstenaars mixen met de onze hier in Gent. We schakelen elk een begeleider en kunstenaar in, doen beroep op een open call en een platformwerking (wat we hebben geleerd van DOK) om lokaal op zoek te gaan naar een diverse groep jongeren. Wat we precies als artistiek product gaan maken, weten we nog niet, het zou een film kunnen zijn, een docu of een podcast. We zetten vooral in op hun talenten en zien wel vandaar. Met dit medialab willen we ons alvast wat meer verdiepen in de leefwereld van jongeren die we niet meteen bereiken.

Het medialab gaat door in de herfstvakantie 2019. Voor meer info, mail naar nathalie@nerdlab.be

Meer artikels