Het lab

Gateway

  • Een doorgang naar een andere dimensie
  • Interactieve video installaties
  • Een monolyth
  • Die de bevreemdend gevoel meegeeft
  • Kijk ik nu naar de werkelijkheid of niet
  • Digitaal een werkelijkheid lopen door elkaar