Blog

De metaverse is van ons! 🌌 The metaverse is ours! 📺

  • ✏️  Woensdag 09 september 2020

De Metaverse is van ons! 📺 The Metaverse is ours! (Eng below) 🌌

Een reeks workshops waarin we iedereen de tools 🧰 willen geven om mee te bouwen aan de Metaverse. Deze workshops zijn gratis en open voor iedereen 🙌 en geen voorkennis vereist.

A series of workshops where we want to give the tools 🧰 to everybody to help build the Metaverse. These workshops are free, open for anybody 🙌 and no experience required.

Metaverse: Meta (Wat na komt) + Universe (Eng) 📟

Een eenwording tussen de virtuele en fysieke wereld. De twee werelden beïnvloeden en sturen elkaar aan. De metaverse omvat alle sociale virtuele werelden, augmented reality lagen op de fysieke realiteit en het internet.

Metaverse: Meta (after) + Universe🌌

A merging of the virtual and physical world. The two worlds influence
and control each other. The Metaverse consists of every social Vrtual
space + augmented reality layers onto the physical world + the internet.

Je kan de workshops hieronder terugvinden / you can find the workshops below: ⬇️⬇️⬇️

Waarom deze workshops? Why these workshops?

Als je meer wilt lezen waarom we deze workshops geven. ⬇️⬇️⬇️

If you want to read more about why we want to give these workshops. ⬇️⬇️⬇️

Waarom de Metaverse van ons is! - Why the Metaverse is ours!

Meer artikels