Dingen Maken

🔸Virtuology🔸 Gen 3

 • 🗓️  06 mei 2021 tot 20 mei 2021
 • 📍  Virtuology
 • 🏷️  Openbaar
 • 💶  Gratis
 • 🔗  Facebook

🔸Virtuology🔸

De plek waar je de tools krijgt om samen jouw droomwereld te scheppen aan de hand van kunst en technologie. Iedereen is god in 🔸Virtuology🔸. Wij vormen samen hoe morgen eruit ziet! Los van het fysieke, los van wat is. Alles mag! Samenhorigheid en ontmoeting staan centraal☮️.

Welkom in 🔸Virtuology🔸! Een plek voor connectie, een plek om je eigen thuis te vinden🧭, een oase van rust🧘‍♀️.

Inschrijven

Wil je opnieuw spontaan iemand kunnen ontmoeten? Deel zijn van iets groter dan je bubbel🛀? Samen bouwen we iets nieuws op, een plek waar we elkaar kunnen ontdekken🏄‍♀️, waar we creatief kunnen zijn👩‍🎤 en even afstand nemen van het dagelijkse.

🔸Virtuology🔸

Opent de deuren voor 3 cyclussen⏳, 9 mensen per cyclus⚖️. Elke cyclus duurt 3 weken. Schrijf je nu in en maak kans om deel uit te maken van de derde generatie☯️. Wanneer je geaccepteerd bent, ontvang je een welkomstpakket🎢.

De deuren van 🔸Virtuology🔸 staan open voor iedereen, 🔸Virtuology🔸 is een plek waar iedereen geaccepteerd wordt, zich veilig kan voelen en jouw creativiteit de vrije loop kan gaan. 🦾👳‍♂️
We vragen wel de nodige overtuiging om samen te komen en aan de ruimte, jezelf en elkaar te werken👷. Daarom is het nodig om minstens aanwezig te zijn op de communale bijeenkomsten.

Samen met XRT - Immersive tech for art & culture begeleiden jou in dit proces om samen 🔸Virtuology🔸 te vormen.

Wanneer?

Van 6 mei tot en met 20 mei bouwen we en leven we samen in onze eigen virtuele commune. Je kan er altijd in wanneer je wil, maar communale samenkomsten vallen op donderdagavond van 19u tot 21u.

Hoe?

Reserveer hier voor een plek van 6 mei tot 20 mei (derde generatie). Nadat je reservatie bevestigd is, sturen we jouw een mail 💌 en welkomstpakket op met meer info.

Wat heb je nodig

 • Een pc 💻
 • Internet 🌐
 • Smartphone 📱
 • Koptelefoon 🎧

Heb je iets niet en wil je toch meedoen, stuur een mailtje naar jens@nerdlab.be en we vinden wel iets uit.

Inschrijven kan je hier:

https://forms.gle/BtmqAcjoaep5...

English

Welcome to 🔸Virtuology🔸! It’s a place for connection, a place to find your own home🧭, an oasis of tranquility🧘.

Do you want to be able to meet someone spontaneously again? Be part of something bigger than your bubble🛀? Together we will build something new, a place where we can discover each other🏄, where we can be creative👩🎤 and take a break from the everyday.

🔸Virtuology🔸

The place where you get the tools to create your dream world together through art and tech. Everyone is god in 🔸Virtuology🔸. We shape what tomorrow looks like together! Apart from the physical, apart from what is. Everything is allowed! Togetherness and encounters are central☮️.

🔸Virtuology🔸

Opens the doors for 3 cycles⏳, 9 people per cycle⚖️. Each cycle lasts 3 weeks. Register now and have a chance to be a part of the third generation☯️. When you are accepted, you will receive a welcome pack🎢.

The doors of virtuology are open to everyone. 🔸Virtuology🔸 is a place where everyone is accepted, can feel safe and your creativity is a vessel to explore the depths of your imagination. 🦾 👳

We do ask for the necessary conviction to come together and work on the space, yourself and each other👷. Therefore it is necessary to at least be present at the communal meetings.

When?

From 6 may till 20 may, we will build and live together in our own virtual commune. You can enter anytime you want, but communal meetings will be on Thursday evenings from 19h to 21h.

How?

Make your reservation here for a place from 6 may till 20 may (third generation). After your reservation is confirmed, we will send you an email 💌 and welcome pack with more information.

What you need

 • A PC 💻
 • Internet 🌐
 • Smartphone 📱
 • Headphones 🎧

If you don't have something and still want to join, send an email to jens@nerdlab.be and we'll figure something out.

Register here:

https://forms.gle/92BWDR9FfUfr...

Andere projecten