Dingen Maken

Lichtfestival / Radiant Resonance

  • 🗓️  07 september 2023 tot 04 februari 2024
  • 📍  Nerdlab
  • 🏷️  Openbaar
  • 💶  Gratis
  • 🔗  Lichtfestival

Beeld je in.
Je sluit je ogen en je ziet een glazen bol.
Beeld je in.
Je kijkt diep in jezelf. Jij wordt die glazen bol.
Beeld je in. Jij bént de toekomst.
Wat zie je?

In 2024 is Gent de Europese Jongerenhoofdstad. Nerdlab en KOPERGIETERY laten licht schijnen op de stad van de toekomst. Vijf schrijvers schreven een tekst over hoe jongeren gisteren, vandaag en morgen naar de toekomst kijken. De cadans van de voorgelezen teksten bepaalt het lichtspel van vijf futurische monolieten.
Wat zie je?


Inschrijven / register

MAAKTRAJECT

Heb je zin om mee te bouwen of om mee de installatie te ontwikkelen?
In november en december komen we samen om het klank- en lichtspel rond de monolieten verder uit te werken.

De eerstkomende momenten staan gepland op:
-13 november, 18:30 @ Kopergietery
-24 november, 18u30 @ Nerdlab
-5 december, 18u30 @ Nerdlab


Schrijf je hier in voor het maaktraject!


PRAKTISCH


De installatie zal te zien zijn tijdens het Lichtfestival in Gent (31.01 - 04.02) en op andere evenementen van European Youth Capital.


CREDITS

Radiant Resonance is een samenwerking tussen Nerdlab, KOPERGIETERY en Jean-Jacques Collective i.s.m. European Youth Capital.


MEER INFO


Nerdlab
is een Gentse organisatie die experimenteert met kunst en technologie. Deze kunsteducatieve organisatie gelooft dat jonge mensen de wereld gaan redden en biedt hen daarvoor de nodige creatieve, technische en sociale skills.

KOPERGIETERY is een Gents creatiehuis voor jong publiek, met focus op theater, dans en muziek. Het is een plek waar kinderen en jongeren in contact komen met kunst en waar kunstenaars en kinderen samen creëren en elkaar wederzijds inspireren. KOPERGIETERY maakt voorstellingen, inviteert gastgezelschappen en organiseert theaterateliers.

Jean-Jacques Collective
is een Gentse multidisciplinaire non-profit organisatie die zich richt op immersive scenografie, installaties en curatie.

ENGLISH

Imagine.
You close your eyes and you see a crystal ball.
Imagine.
You look deep inside yourself. You become that crystal ball.
Imagine.
You are the future.
What do you see?


In 2024, Ghent will be the European Youth Capital. Nerdlab and KOPERGIETERY shed light on the city of the future. Five young writers wrote a text about how young people look at the future yesterday, today and tomorrow. The cadence of the texts read out determines the play of light of five futuristic monoliths.
What do you see?


CREATION TRAJECTORY


Would you like to help build or develop the installation? We will meet in November and December to further develop the sound and light play around the monoliths.

The next moments are scheduled on:
-13 November, 18:30 @ Kopergietery
-24 November, 18:30 @ Nerdlab
-5 December, 18:30 @ Nerdlab

Sign up for the making process here!


PRACTICAL

The installation will be on show during the Light Festival in Ghent (31.01 - 04.02) and at other European Youth Capital events.


CREDITS


Radiant Resonance is a collaboration between Nerdlab, KOPERGIETERY, Jean-Jacques Collective and European Youth Capital.


MORE INFO


Nerdlab
is a Ghent-based organisation that experiments with art and technology. This art-educational organisation believes that young people are going to save the world and provides them with the necessary creative, technical and social skills to do so.

KOPERGIETERY
is a Ghent-based creative house for young audiences, focusing on theatre, dance and music. It is a place where children and young people come into contact with art and where artists and children create together and mutually inspire each other. KOPERGIETERY creates performances, invites guest companies and organises theatre workshops.

Jean-Jacques Collective
is a Ghent-based multidisciplinary non-profit organisation focusing on immersive scenography, installations and curation.

Andere projecten