Dingen Maken

Game Jam 2021

 • 🗓️  11 juni 2021 tot 13 juni 2021
 • 📍  Nerdlab
 • 🏷️  Openbaar
 • 💶  Gratis
 • 🔗  Facebook

Nerdlab smijt de deuren open met een Game Jam! Van 11 juni tem 13 juni doen we mee aan de Game Jam van GMTK.
Maar wat is een game jam?
Een event waar vrienden of vreemdelingen in 2 dagen samen een game maken.

Inschrijven

🎮Waarom zou ik daar aan mee doen?

Game jams zijn de beste manier om je skills te verbeteren, niks beter dan een korte deadline en de steun van een team om jezelf creatief te pushen. Daarbij leer je ook nieuwe mensen kennen waarmee je coole ideeën kan verzinnen.

Maar ik kan niet coderen/tekenen/muziek maken/...

Daarom heb je een team, iedereen heeft creatieve skills en samen sta je sterker.
Iedereen kan meedoen, enkel goesting is nodig.

🎮Wanneer?

Nerdlab doet mee aan de GMTK game jam. Die loopt van 11 juni tem 13 juni.

Hoe zit de planning in elkaar?

🕹️Vrijdag 11 juni 19u -22u

 • We vormen teams, leren elkaar kennen en leggen de regels uit. We brainstormen rond het thema

🕹️Zaterdag 12 juni 11u - 18u

 • Game uitwerken

🕹️Zondag 13 juni 11u - 17u

 • Game afwerken

🕹️Zondag 13 juni vanaf 18u

 • Open tentoonstelling, indienen bij GMTK, elkaars game spelen

🎮GMTK game jam

Meer info over GMTK game jam vind je hier: https://itch.io/jam/gmtk-2021

English

🎮What?

Nerdlab is throwing open the doors with a Game Jam! From June 11 to June 13, we are participating in GMTK's Game Jam.

But what is a game jam? An event where friends or strangers create a game together in 2 days.

You can register here: https://forms.gle/8jMm1PxwfxS26NXi8

🎮Why should I participate in that?

Game jams are the best way to improve your skills, nothing better than a short deadline and the support of a team to push yourself creatively. In addition, you also get to meet new people with whom you can come up with cool ideas.

But I can't code/draw/make music/....

That's why you have a team, everyone has creative skills and together you are stronger. Anyone can join, only enthusiasm is needed.

🎮When?

Nerdlab is participating in the GMTK game jam. It runs from June 11 to June 13.

What is the schedule?

🕹️Friday, june 11 19h -22h

 • We form teams, get to know each other and explain the rules. We brainstorm around the theme

🕹️Saturday, june 12 11am-6pm

 • Game prototyping

🕹️Sunday, June 13 11am-5pm

 • Finish the game

🕹️Sunday 13th of June from 18h

 • Open exhibition, submit to GMTK, play each other's game

🎮GMTK game jam

More info about GMTK game jam can be found here: https://itch.io/jam/gmtk-2021

GMTK announcement

Een klein beetje uitleg over de GMTK Game Jam

Kom eens langs

Heb je een eigen project waar je in vast loopt of heb je zin om samen met ons in een nieuw project te duiken?

Contacteer ons

Andere projecten