Blog

Wat was 2022 voor Nerdlab?

  • ✏️  Donderdag 09 maart 2023

2023 is al even bezig. En we organiseerden ondertussen al de jaarlijkse make-a-thon, maar hoe zag 2022 eruit? Een terugblik op de grootste projecten.

Mijn Eigen Zin

In 2022 hadden we zin in een driedelig traject. Bij Volzin werd vertrokken van een blanco blad. De enige vereiste was dat je volzin zit. Door middel van 5 sessies werden de fundamenten van een idee gebouwd, werd je talent ontwikkeld en werd focus gevonden om het idee vorm te geven.

In oktober was er Zinvol? Dit was de tweede fase van het traject waarbij we vertrokken vanuit een idee. Want heeft elk idee wel zin. Zinvol? Bestond uit drie sessies waarbij het idee werd bevraagd, getest en geoptimaliseerd tot een zinvol concept.

Tenslotte was er in december Hoofdzin. Nu er een afgewerkt concept was, was er enkel nog een plan nodig Ook Hoofdzin bestond uit drie delen waarbij door middel van 3 workshops en 3 begeleide werksessies een businessmodel uitgewerkt werd zodat het project echt kon beginnen.

IT’S A LIAF

Dan was er een langer project om het basisidee van Nerdlab te verspreiden. Namelijk faal! Hoe meer je faalt, hoe meer je uiteindelijk hebt gedaan en hoe meer je dus kan verwezenlijken. Tijdens IT’S-A-LIAF werd een co-creatie installatie gemaakt begeleidt door Florian Van De Voorde dat dan op Design Fest Gent kwam te staan.

(e)WASTEFUL INSTALLATION

Gedurende vier weken werkten CATAPA en Nerdlab samen voor de creatie van een installatie / kunstwerk volledig gemaakt uit ecologisch afval. Dit kaderde in de CTRL ALT DEL campagne die een halt wil toeroepen aan geplande veroudering.

Just for your insight: Geplande veroudering is de huidige tendens van bedrijven die opzettelijk onherstelbare apparaten ontwikkelen met een korte levensduur. Door geplande veroudering is er jaarlijks meer dan 53,6 miljoen ton e-afval.

Het begon met een brainstorm waarna de maakfase ontstond. Iedereen kon kiezen waarbij die wou helpen.

We eindigde deze installatie met een demonstratie op de Kouter.

Dialectic worlds

Met Dialectic worlds wilden we een toekomst bouwen waar we deel van willen uitmaken. Dit werd gedaan aan de hand van een praktijkgericht onderzoek waarin gebruik werkt gemaakt van het medium Live Action Role Playing of afgekort LARP. LARP is een vorm van rollenspel waarbij deelnemers personages spelen en scenario’s nabootsen binnen een bepaalde setting.

Gedurende vier dagen werd een wereld verbeeld, een verhaal geschreven en tools ontworpen in VierNulVier.

Dialectic worlds bestond uit vier voorbereidende onderdelen waarna de LARP zelf plaatsvond. Telkens namen 20 personen hieraan deel.

Over de methodieken die we hierbij gebruikt hebben gaven we onlangs nog een workshop in Bali.

Dialectic Worlds

Skate.obj

Tijdens iets langer dan een week werden jongeren op een uitdagende manier in aanraking gebracht met lasercutten en CNC – computer numerical cutting- in het bijzonder en de open fablab-filosofie in het algemeen. Dit was een samenwerking tussen Broei, Kapow, Nerdlab en KU Leuven Technologiecampus Gent.

Skate.obj bestond uit vier onderdelen: design, cut, build en ride. Tijdens Design verzamelden we samen de wildste ideeën, leren we die omzetten van 2D naar 3D en tekenen we alles uit in FreeCAD. Tijdens Cut werden de files naar de CNC-machine gestuurd waarna alle stukken hout in real-time uitgezaagd werden volgens de tekeningen. Daarna kwam Build – alle stukken werden in elkaar gestoken – en tenslotte was het tijd to Ride.

Maker Faire

Ook in 2022 was Nerdlab op Maker Faire aanwezig. We hebben er onze zandbak gezet waarmee je landschappen kan vormen door bergen en dalen te maken. Hoe hoger hoe roder en hoe lager hoe blauwer, een beetje zoals een kaart.

Er waren ook andere installaties. Zoals wat programma's op computers.

Benieuwd wat 2023 nog brengt? Houd dan zeker onze site in de gaten!

Meer artikels