Blog

The open arm recap

  • ✏️  Vrijdag 20 december 2019

Robotarmen met ingebouwde smartwatches of die sterker zijn dan elke menselijke arm. Tegenwoordig is het allemaal mogelijk! In 8 weken tijd hebben we van concept naar prototype gegaan met onze eigen prothese arm.

Tijdens de pitchavond met Chase, waar talloze interessante projecten werden gepitcht, pitchte Khaled zijn project. Hij wou een prothese arm maken voor mensen die weinig of geen toegang hebben tot gezondheidszorg.

Vanuit zijn verhaal is het traject ‘the open arm project’ geboren. Op 10 oktober zijn we meteen gestart met het brainstormen van concepten.

De uitdaging, om in acht weken tijd een prototype te maken voor een prothese arm, was zeker niet eentje die we met ons ogen dicht konden doen. Met een kleine, maar heel gemotiveerde groep doken we volledig in het project. Voor ons, en elk traject in Nerdlab, was het belangrijk dat we tijdens ons proces leerden wat we zelf belangrijk vinden om te maken. Eigenaarschap ligt namelijk volledig bij de deelnemer zelf en iedereen beslist zelf wat ze willen maken en nemen hiervoor het proces zelf in handen. Nerdlab biedt hierbij een veilige omgeving om te prutsen, te falen en successen te vieren.

Door de top begeleiding van Craig maakten we na twee sessies onze conceptsheet af waarin we onze te bereiken doelstelling, alsook onze motivering, beschreven. In die sessies leerden we op een heel snelle manier een idee te ontwikkelen en daarbij een concreet stappenplan op te stellen.

Uiteindelijk werden er drie ideeën uitgewerkt tot een prototype. Bij de eerste lag de focus op het comfort en de uitstraling van de arm. Sophie en Femke maakten een arm die warmte genereerde en daarbij ook aanvoelde als een synthetische huid. Iebe zijn arm ging meer de science-fiction richting uit, waarin hij druksensoren aan vingers hing die bij contact een app kon openen. De laatste arm, die van Genia, was een bionische arm waar de vingers bewogen via een sensor aan de voet. Met de bedoeling dat iemand met een bionische arm deze vrij kan gebruiken.

Nadat de concepten duidelijk waren en er sprake was van een realistische deadline kwam de vraag hoe we de prototypes nu concreet konden maken. Bij die vraag kwam heel wat hulp, onderzoek en trial and error aan te pas.Het was al snel duidelijk dat we een introductie nodig hadden in 3D modelleren en printen en het programmeren van Arduino. Hiervoor was Xander de geschikte persoon: hij gaf ons een eerste introductie over hoe je een 3D object kan maken in Blender. Dit was voor alle deelnemers een meerwaarde voor het ontwikkelen van hun prototype.

Voor het Arduino gedeelte hebben Bert, Stephan, Jochen en Jannes heel wat hulp kunnen bieden bij het zoeken naar oplossingen voor diverse obstakels.

Op voorhand was reeds beslist dat we onze bevindingen zouden tentoonstellen op Mutation festival en Bring Your Own Beamer op 29 november. Het einde van het project naderde en er waren nog veel obstakels die opgelost moesten worden. Vlak voor mutation festival waren er nog vele nachten doorwerken en frustraties wegens slechte 3D-prints en foute Arduinocode. We hebben op Mutation kunnen tonen waaraan we gewerkt hadden maar konden jammer genoeg niet het vooropgestelde eindresultaat tonen. Desalnietemin ging het niet over het eindresultaat maar het proces en dat is het een leerrijke ervaring geweest. Elke deelnemer heeft geleerd hoe je snel een concept kan bedenken, heeft een beeld over hoe een prothese arm in elkaar zit, hoe 3D objecten kan modelleren en printen, hoe je Arduino kan programmeren en in elkaar steken… Bovenal heeft elke deelnemer geleerd hoe je oplossingsgericht kan werken.

Als leerkracht vond ik dit traject heel boeiend omdat hier elke deelnemer werd uitgedaagd op zijn eigen niveau en zelf het proces kon bepalen. Het multidisciplinair karakter van het project zorgt ervoor dat elke deelnemer ook zelf doelstellingen kon bepalen. Iemand die geïnteresseerd is in het programmeren van Arduino zal hier ook meer aandacht aan geven en in dit project kan dit ook. De deelnemer zelf beslist waar de focus naar toe zal gaan.

Meer artikels