VACATURE: Wij zoeken een projectleider (50%)!

Bij Nerdlab dromen we van een wereld vol technologie, waar die helpt bij het oplossen van de grote vraagstukken. Zoals het voortbestaan van de mensheid op deze of een andere planeet. Jonge mensen zijn bij ons de sleutelfiguren. Ze groeien op in een wereld waar internet altijd heeft bestaan en algoritmes mee beslissingen maken. De toekomstige generaties zullen bepalen hoe er zal om gegaan worden met robots, A.I. en privacy. Ze kunnen maar beter voorbereid zijn.

Nerdlab is een netwerk van mooie, interessante, leergierige, passionele mensen. We hebben ook een eigen lab in Gent.

Voor de functie van projectleider zoekt Nerdlab iemand die mee onze organisatie verder kan vormgeven . We zoeken een verantwoordelijke, zelfstandige ziel die structuren kan bedenken en opzetten. Iemand die subsidies binnenhaalt, nieuwe samenwerkingen vormgeeft, partners overtuigt en zo onze organisatie mee kan doen groeien.

De projectleider realiseert en geeft vorm aan de korte en lange termijn werking.

*Zorgt mee voor een kwalitatieve werking van een zelfsturend autonoom team

*Coacht, ondersteunt, begeleidt, superviseert en evalueert vrijwilligers en deelnemers: presteren, leren, samenwerken en welbevinden.

*Neemt beslissingen die te maken hebben met de directe en concrete werking

*Neemt verantwoordelijkheden op mbt stagebegeleidingen

*Bewaakt en en realiseert van lopende subsidiedossiers en projectdoelstellingen

*Bewaakt de draagkracht van de organisatie en hanteert een evenwichtige en juiste mix van competenties en talenten in de vrijwilligersploeg

*Plant de werkorganisatie: jaarplanning, verlof en planning

*Operationaliseert de doelstellingen zoals omschreven in het beleidsplan van Nerdlab

Beleidsmatig denkt en doet de projectleider mee. De projectleider is mee verantwoordelijk voor de verbinding tussen het team en het bestuur, deelnemers en vrijwilligers

*Beleidstaken: adviseren, meecreëren en implementeren van bestuursbeslissingen.

*Zaken die zich afspelen op de werkvloer signaleren aan het bestuur en bewaken dat deze meegenomen worden in de beleidsbeslissingen die daarmee te maken hebben.

*De projectleider installeert, ontwerpt en begeleidt creatieve processen rond inspraak- en participatie van team, deelnemers, vrijwilligers en leden.

*De projectleider heeft een adviserende functie tav het bestuur waarbij de projectleider het team, de praktijk, de deelnemers en de leden vertegenwoordigt en maximaal probeert een democratisch besluitvormingsproces tot stand te brengen.

*Kan steunen op een eigen netwerk, en geeft dat netwerk in functie van de organisatie actief vorm.

*Heeft affiniteit met de maakcultuur en (informele) educatieve methodieken - De projectleider neemt de trekkende rol in het schrijven van subsidiedossiers en het tot stand brengen van nieuwe projecten.

De projectleider staat in voor de dagelijkse werking van de organisatie.

● Het samenbrengen van jongeren met uitdagingen rond technologie en kunst ● Het samenhouden van de groep en het engagement van de jongeren te versterken. ● Het mee ondersteunen van een creatief proces in een groep

● Het voorzien van het juiste materiaal, communicatie en infrastructuur voor de activiteiten ● De goede verstandhouding bewaken tussen partners, coaches en docenten. ● Het detecteren van nieuwe noden van de community en daarop inspelen. ● Het beheren van het budget en regelen van de bijhorende administratie.

De projectleider zorgt voor systematische uitvoering van projecten

*De projectleider maakt een jaarplan op basis van de vooropgestelde begroting, en realiseert de doelstellingen in functie van die begroting

*De projectleider behaalt indicatoren, doelstellingen van gesubsidieerde projecten Persoonlijk voldoet de projectleider aan een aantal voorwaarden

*Onderschrijven van de visie en doelstellingen van de organisatie en actief participeren aan de realisatie van deze doelstellingen.

*Actief participeren aan activiteiten binnen de sector en actief zoeken naar zinvolle netwerken om de doelstellingen van de vzw te realiseren.

*Loyaal naar de organisatie en aandacht voor de uitbouw van een positief imago van de organisatie

*Gedelegeerde opdrachten vanuit het bestuur correct opvolgen en uitvoeren - Voldoende tijd doorbrengen in de organisatie, op activiteiten, om mogelijke knelpunten te signaleren en positieve werksituaties te stimuleren

COMPETENTIEPROFIEL


Onze ideale projectleider is besluitvaardig, kent het lokale en Vlaamse jeugdwerk en geraakt wegwijs in de beleidsdomeinen. Binnen deze functie wordt de visie van de organisatie verder ontwikkeld en toegepast binnen de praktijk

De projectleider kan:


*inspireren: toont geloof in de leden van de community zodanig dat ze in zichzelf geloven, enthousiast worden en zichzelf motiveren voor het bereiken van de gestelde doelen.

*bekrachtigen: op systematische wijze de leden van de community aanmoedigen als ze op de goede weg zijn en/of wanneer ze het gesteld resultaat hebben bereikt.

*toevertrouwen: opdrachten helder en gepast delegeren: doel aangeven, instructies over aanpak, aanreiken methodieken en middelen…

*unieke toewijding: benadert, ondersteunt en coacht elke deelnemer op een gepaste manier.

De projectleider is communicatief competent


*empathisch: toont zowel op verbale als non- verbale manier dat hij rekening houdt met geuite gevoelens, behoeften en wensen van betrokkenen in de organisatie.

*samenwerken: levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen, conflicten.

*luisteren: is in staat om verbale en non verbale boodschappen correct op te nemen en te verwerken.

*maakt gepast gebruik van contactvaardigheid, mensen lezen, inleven, gericht vragen stellen, feedback geven, feedback ontvangen

*een eigen mening brengen en de mening van anderen met het achterliggend denkproces bevragen.

*onderhandelen en bemiddelen

*mondelinge en schriftelijke informatie verwerken

*heeft een probleemoplossend vermogen

Daarenboven zoekt Nerdlab een integer persoon


*Discreet omgaan met vertrouwelijke en gevoelige informatie
*Consequent handelen
*Anderen aanspreken als ze zich niet conform de afspraken gedragen
*Openlijk uitkomen voor eigen fouten
*Loyaal tav de organisatie, team, bestuur...

DIT KRIJG JE ERVOOR TERUG


* De beste job in de wereld. Eentje die ook streeft naar een betere (makers)wereld. - De vrijheid om je eigen werkomgeving en structuur op te zetten.

* We ondersteunen je met veel mogelijkheden om te leren en te mislukken. - We hebben een B1b, PC 329 begroot. We bieden momenteel een contract voor 50%. We mikken op een groei van de organisatie, waardoor vermeerdering uren op termijn een optie is. - We bieden een gsm, abonnement en laptop voor het werk.

* Een bruisende werkplek in centrum Gent, Nieuwland 65.

SELECTIEPROCEDURE


* Onmiddellijke tewerkstelling (ASAP)

* Solliciteren kan tot en met 30 december 2022.

* Stuur je motivatie (als die op papier is max 1p) en CV naar bestuur@nerdlab.be

* Eerste selectie (gesprek + proef) plannen we in de week van 2 tot 6 januari 2023. Maar wij stellen ons beschikbaar op naar jouw planning.