Leren maken

Kinetische kunst

Duik mee onder in deze boeiende en bewegende wereld. We verkennen samen verschillende maaktechnieken en werken in 8 weken toe naar een toonmoment. Wat het zal worden ligt volledig in handen van jou en de groep.

Het traject Kinetische Kunst kent z'n uitloop en toonmoment tijdens Tumult in Gent. Het kunstenfestival kaapt samen met meer dan 40 Gentse curatoren De Krook. Nerdlab hoort daarbij! Kom gratis kijken van 8 tem 12 mei. Meer info over het evenement op http://tumult.fm/onlocation

Kom kijken

Andere projecten

Buren Bouwen Buurtspel

Nerdlab bevindt zich middenin de buurt Sluizeken - Tolhuis - Ham te Gent. We nodigen al z'n bewoners en bewonderaars uit om samen in te zoomen op hun meest en minst geliefde plekjes en het waarom daarvan.

Beatmaking

Op 5 opeenvolgende woensdagavonden leer je tijdens de BEAT IT workshop je eigen beats maken en producen in een eigen song, dit met behulp van Ableton software en een drumcomputer.

Print your way up: 3D heroes

Hack je ondernemerstoekomst in Nerdlab! Onder het motto: ,,De ene is zijn afval, is de ander zijn 3D filament” gaan we samen met TRIDEA aan de slag. We experimenteren met het 3D printen met recyclagemateriaal en gaan in 6 weken proeven van circulair ondernemen.