Leren maken

We bouwen niet enkel dingen in Nerdlab. We organiseren ook trajecten waar we jonge mensen creatief laten zijn met technologie.

Buren Bouwen Buurtspel

Nerdlab bevindt zich middenin de buurt Sluizeken - Tolhuis - Ham te Gent. We nodigen al z'n bewoners en bewonderaars uit om samen in te zoomen op hun meest en minst geliefde plekjes en het waarom daarvan.

Beatmaking

Op 5 opeenvolgende woensdagavonden leer je tijdens de BEAT IT workshop je eigen beats maken en producen in een eigen song, dit met behulp van Ableton software en een drumcomputer.

Print your way up: 3D heroes

Hack je ondernemerstoekomst in Nerdlab! Onder het motto: ,,De ene is zijn afval, is de ander zijn 3D filament” gaan we samen met TRIDEA aan de slag. We experimenteren met het 3D printen met recyclagemateriaal en gaan in 6 weken proeven van circulair ondernemen.

Kinetische kunst

Duik mee onder in deze boeiende en bewegende wereld. We verkennen samen verschillende maaktechnieken en werken in 8 weken toe naar een toonmoment. Wat het zal worden ligt volledig in handen van jou en de groep.